Principalele atribuţii ale consiliului de administraţie
  • aprobă proiectul statutului propriu;
  • avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
  • aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-director general;
  • avizează politica de contractare propusă de preşedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru;
  • avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;
  • alte atribuţii date prin lege sau prin statut.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.A.S. IAŞI

 

Preşedinte

Radu Gheorghe ŢIBICHI    

Funcţia: Director General CAS Iaşi
Document de numire: Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 523/17.05.2021

 

Componenţă

1. Maria CABALĂU
Apartenenţa: Consiliul Judeţean Iaşi
Document de numire: Hotarare Consiliul Judetean nr. 453/23.11.2022 -  CAS Iasi nr. 14905/05.12.2022

 

2. Alina Nicoleta RUSU

Apartenența: Instituția Prefectului - Județul Iași
Documentul de numire: nr. 1371/30.01.2024 - CAS Iași nr. 2430/29.02.2024

 

3. Decebal Savinescu

Apartenenţă: Confederația Patronală Concordia
Document de numire: nr. 68/23.06.2023 - CAS 7634/26.06.2023

 

4. Irina Andreea STOLERIU 

Apartenenţa: Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania
Document de numire: CNAS nr. P 4595 / 06.03.2024 - CAS Iasi nr.2713 / 07.03.2024                       

 

5. Camelia  Elena  SAVA    

Apartenenţa: Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
Document de numire: nr.1266/31.07.2023 - CAS 9236/31.07.2023

 

6. Sergiu George APOSTOL

Apartenenţa: Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia
Document de numire: nr. 167/01.09.2023 - CAS 11453/21.09.2023

 

7. Vasile GANEA     

Apartenenţa: Blocul Naţional Sindical
Document de numire: nr. 617/13.10.2020 - CAS 12158/30.10.2020

 

8. Nuțu VLAD
Apartenenţa: Confederaţia Naţională Sindicală - Cartel Alfa
Document de numire: nr. 255/13.10.2022  - CAS 12910/17.10.2022

 

9. Liviu FILIPESCU

Apartenenţa: Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice
Document de numire: nr 21/30.03.2023 - CAS 3765/31.03.2023

 

10. Marian STANCIU           

Apartenenţa: Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice
Document de numire: nr. 63/09.10.2020 - CAS 11167/09.10.2020