Serviciul / Biroul / Compartimentul Responsabil activitate Apelare prin centrala Apelare directa
Director General    
Cabinet Director General Mihaela SCAFARIU 0232 218630 int 605 0332 110103
Serviciul Control Sanda CUCU (exercitare temporară) 0232 218630 int 500  
Biroul Juridic, contencios administrativ, resurse umane, salarizare şi evaluare personal  
Juridic, contencios administrativ Adnana RAŢĂ - sef birou 0232 218630 int 510 0332 110104
Resurse umane, salarizare şi evaluare personal Crina CREANGĂ 0232 218630 int 512 0332 110114
Biroul Tehnologia informaţiei Sorin CHIFAN - sef birou 0232 218630 int 520  
Compartimentul Relaţii publice, purtător de cuvânt Monalisa ARTENIE - coordonator compartiment 0232 218630 int 607 0332 110001
Direcţia Economică  
Serviciul Buget financiar contabilitate Alina PETRESCU (exercitare temporară) 0232 218630 int 540  
Serviciul Evidenţă asiguraţi, carduri şi concedii medicale Marius BACIU - sef serviciu 0232 218630 int 530  
Compartimentul Logistică şi patrimoniu Adrian URSACHI - coordonator compartiment 0232 218630 int 504  
Compartimentul Achiziţii publice Adina Ioana TANASA - coordonator compartiment 0232 218630 int 550  
Direcţia Relaţii Contractuale    
Serviciul Evaluare-Contractare Bianca Clementina TOPALĂ (exercitare temporară) 0232 218630 int 560  
Serviciul Decontare servicii medicale Corina NEAMŢIU - sef serviciu 0232 218630 int 570  
Compartimentul Acorduri/Regulamente europene, formulare europene Ionela POPOVICI - coordonator compartiment 0232 218630 int 580 0332 110119
Compartimentul Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale  
Depunere cereri/eliberare decizii îngrijiri la domiciliu Nicoleta POPA- coordonator compartiment 0232 218630 int 590 0332 110115
Depunere cereri/eliberare decizii dispozitive medicale Roxana BARBULESCU 0232 218630 int 591 0332 101866
Medic Şef    
Serviciul Medical Anca Mihaela GAFENCU 0232 218630 int 506 0332 110102
Compartimentul Comisii terapeutice şi clawback Iulia Cristina GHEORGHIȚĂ 0232 218630 int 506 0332 110102
Compartimentul Programe de sănătate Mihaela LUCA 0232 218630 int 507 0332 101859
Secretariat Comisie Evaluare furnizori Genoveva CHIRITA 0232 218630 int 572 0332 101856
Registratura generala Marieta VICTOR 0232 218630 int 600