În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS. CAS Iaşi funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administraţie al CNAS.

 

Principalele atribuţii ale CAS Iaşi, sunt următoarele :

 
 
 
Organele de conducere ale CAS Iaşi sunt consiliul de administraţie şi directorul general.