centrala:

0232-218630

fax:

0232-218641

tel verde:

0-800-800-983

 
Serviciul / Biroul / Compartimentul Apelare prin centrala Apelare directa
Director General
Cabinet Director General 0232 218630 int 605 0332 110103
Serviciul Control 0232 218630 int 500/501/502/503  
Biroul Juridic, contencios administrativ, resurse umane, salarizare şi evaluare personal
          juridic, contencios administrativ 0232 218630 int 510 0332 110104
          resurse umane, salarizare şi evaluare personal 0232 218630 int 512 0332 110114
Biroul Tehnologia informaţiei
          card naţional - probleme tehnice 0232 218630 int 522/523/521 0332 110117
Compartimentul Relaţii publice, purtător de cuvânt 0232 218630 int 607 0332 110001
Direcţia Economică
Serviciul Buget financiar contabilitate 0232 218630 int 540/541/542  
Serviciul Evidenţă asiguraţi, carduri şi concedii medicale
          evidenţă asiguraţi 0232 218630 int 532 0332 101871
          card naţional 0232 218630 int 534 0332 101869
          card european 0232 218630 int 533 0332 101870
          declarații angajatori 0232 218630 int 531 0332 101872
          decontare concedii medicale 0232 218630 int  536 / 537 0332 101868
Compartimentul Logistică şi patrimoniu 0232 218630 int 504  
Compartimentul Achiziţii publice 0232 218630 int 550  
Direcţia Relaţii Contractuale
Serviciul Evaluare-Contractare
          asistenţă medicală primară 0232 218630 int 564 0332 101862
          centre de permanenţă 0232 218630 int 560 0332 101863
          farmacii 0232 218630 int 565 0332 101861
          ambulatoriu clinic privat 0232 218630 int 567 0332 101860
          ambulatoriu clinic public 0232 218630 int 569 0332 101867
          ambulatoriu paraclinic 0232 218630 int 567 0332 101860
          ambulatoriu recuperare-reabilitare 0232 218630 int 567 0332 101860
          stomatologie 0232 218630 int 563 0332 101860
          ambulanta 0232 218630 int 562  
          spitale 0232 218630 int 561 0332 101864
          dispozitive medicale 0232 218630 int 563 0332 101863
          îngrijiri medicale la domiciliu 0232 218630 int 563 0332 101863
Serviciul Decontare servicii medicale    
          asistenţă medicală primară 0232 218630 int 573 0332 101855
          centre de permanenţă 0232 218630 int 573 0332 101855
          farmacii 0232 218630 int 576 0332 101858
          ambulatoriu clinic 0232 218630 int 574 0332 101854
          ambulatoriu paraclinic 0232 218630 int 574 0332 101854
          ambulatoriu recuperare-reabilitare 0232 218630 int 574 0332 101854
          stomatologie 0232 218630 int 568 0332 101865
          ambulanta 0232 218630 int 570  
          spitale 0232 218630 int 570  
          dispozitive medicale 0232 218630 int 575 0332 101853
          îngrijiri medicale la domiciliu 0232 218630 int 575 0332 101853
Compartimentul Acorduri/Regulamente europene, formulare europene 0232 218630 int 580 0332 110119
Compartimentul Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale
          depunere cereri/eliberare decizii dispozitive medicale 0232 218630 int 591 0332 101866
          depunere cereri/eliberare decizii îngrijiri la domiciliu 0232 218630 int 590 0332 110115
Medic Şef
Serviciul Medical 0232 218630 int 509 0332 101118
Comisii terapeutice şi clawback 0232 218630 int 506 0332 110102
Programe de sănătate 0232 218630 int 507 0332 101859
Concedii medicale 0232 218630 int 506 0332 111809
     
Secretariat Comisie Evaluare furnizori 0232 218630 int 572 0332 101856
     
Registratura generala 0232 218630 int 600