Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul salariații, este condiţionat de plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă, destinată suportării acestor indemnizaţii, reglementată prin Codul fiscal.

Beneficiarii indemnizației de șomaj sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără plata unei contribuţii.

Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul persoanele asigurate pe bază de contract, este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar înscris în contractul de asigurare. Contractul se încheie cu Casa de Asigurări de Sănătate la care persoana este asigurată în baza Legii 95/2006 – republicată.