2021

2020

 

Erori frecvente întâlnite în cererile de recuperare depuse de către angajatori,
care conduc la respingerea sau întârzierea la decontare a cererilor.
 
 
1. Formularul de cerere de restituire (anexa 10) nu este în formatul actualizat conform Normelor de aplicare a OUG 158/2005, cu modificarile si completările ulterioare. Se au în vedere aici analiticele pentru certificatele emise în contextul pandemiei Covid-19;
2. Necompletarea tuturor rubricilor pe certificatele medicale de către Plătitor;
3. Necompletarea contului bancar pe cerere;
4. Primele 5 zile de Incapacitate temporară de muncă, conform OUG 158/2005, cu modificările și completarile ulterioare, se suportă de către angajator ( exceptie pentru codurile de indemnizație : 51, 07, 08, 09, 10, 15);
5. Nu se menține baza de calcul, zile baza de calcul, media zilnică a bazei de calcul a CM “In continuare”;
6. Lipsa parafei  medic curant și, după caz, a medicului Sef Secție , a medicului de Medicina Muncii  pe exemplarul roz al certificatului;
7. Necompletarea rubricii “Observații” de pe verso certificat medical cu nr. aviz DSP (data si durata perioadei de carantinare) conform  art.11(6) din Anexa 2 a Ordinului MS/CNAS 1092/746/2020, pentru certificatele emise cu cod de indemnizație 07;
8. La cererea de recuperare sume trebuie depuse centralizatorul concediilor medicale și  toate concediile medicale pentru perioada la care se referă cererea, cu excepția instituțiilor publice, care nu solicită decontarea și nu depun la CAS Iași certificatele de concedii medicale pentru izolare/carantina;
9. Angajatorii trebuie să depună cererea de recuperare sume în termenul stabilit de Normele de aplicare a OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, art.69, respectiv 90 zile de la data la care sunt în drept să le solicite.