Număr Titlul Data
Ordinul nr. 1645/1136 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009 2009-12-30
Ordin nr. 1637 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009 2009-12-23
Ordin nr. 1603/1045 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009 2009-12-18
HG nr. 1549 privind prelungirea pana la data de 31 martie 2010 a aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentruanul 2009 2009-12-09
Ordin nr. 1524 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstretica si ginecologie 2009-12-04
Ordin nr. 698/363 Ordin Nr. 698/363/2009 pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a metodologiei de transmitere a rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ 2009-12-04
Ordin nr. 563 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 2009-04-24
Ordin nr. 509 pentru modificarea ordinului presedintelui CNAS Nr. 891/18.12.2008 2009-04-10
Ordin nr. 419/435 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special 2009-03-31
Ordin nr. 417/431 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009 2009-03-31
Ordin nr. 416/428 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contract Cadru 2009 2009-03-31
Ordin nr. 384/413 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale 2009-03-24
Ordin 409 privind aprobarea comisiilor de experti la nivelul CNAS, pentru implementarea unor programe nationale, respectiv subprograme de sanatate, cu scop curativ 2009-03-17
Ordin nr. 891 privind chestionarele pentru evaluarea satisfactiei asiguratuluifata de calitatea serviciilor medicale furnizate in medicina de familie si in unitatile spitalicesti 2008-12-18
Ordin nr. 892 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNAS nr. 23/22.01.2007 2008-12-18