Număr Titlul Data
Ordin nr. 780 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 351/01.06.2007 2007-10-09
Ordin nr. 701 din 31 august 2007 privind aprobarea structurii fisierelor de raportare pentru Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 2007-08-31
Ordin nr. 701 privind aprobarea structurii fisierelor de raportare pentru Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 2007-08-31
Ordin nr. 1137/475 privind introducerea sistemului informatic de calcul si raportare a indicatorilor de management "EXBUGET" 2007-06-27
Ordin nr. 351 privind aprobarea comisiilor de experti care functioneaza pe langa CNAS si a comisiilor centrale la nivelul CNAS pentru implementarea unor subprograme nationale de sanatate, din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ, finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru alte activitati 2007-06-05
Ordin nr. 888/237 pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de derulare a programelor nationale de sanatate si activitatea realizata de unitatile sanitare cu paturi in 2007 2007-05-17
Ordin nr. 205 pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a metodologiei de transmitere a rapoartelor aferente subprogramele de sanatate din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ 2007-05-08
Ordin nr. 106 Ordin Nr. 106 din 22 martie 2007 Postat Marti, 27 Martie 2007 pentru aprobarea utilizarii aplicatiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient în regim de spitalizare de zi 2007-03-22
Ordin nr. 37 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea 2007-01-01
Ordin nr. 1878/577 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 670/254/2006 2006-12-29
Ordin nr. 1782/576 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi 2006-12-28
Ordin nr. 461 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 315/2006 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale 2006-09-26
Ordin nr. 346 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate 2006-08-08
Legea nr. 95 privind reforma in domeniul sanatatii 2006-04-14
Ordin nr. 411/158 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - analize medicale de laborator 2006-04-14