Extras din Contractul-Cadru și Normele de aplicare ale acestuia privind obligațiile furnizorului de servicii medicale

“să informeze persoanele asigurate și neasigurate cu privire la:

 

Prin urmare punem la dispoziția dumneavoastră aceste informații, click pe acest link