ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DIN:

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice,
 2. Programe naționale de sănătate,
 3. Servicii de hemodializa si dializa peritoneala,
 4. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală,
 5. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice,
 6. Dispozitive medicale,

            Având în vedere adresa CNAS nr. P 6817/25.08.2021 vă aducem la cunoștință că în luna SEPTEMBRIE  2021 serviciile medicale aferente lunii AUGUST 2021 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 1. Asistență medicala primara (MF)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)
 2. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Programe naționale de sănătate (PNS)
 3. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală
 4. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 2. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 3. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 4. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

 

 

 1. Dispozitive medicale (DISP)

 

Pentru ceilalți furnizori termenele de raportare rămân nemodificate.

                                                                                                                                                                     CONDUCEREA CAS IAȘI