Precizări referitoare la concediul pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice

 

          Având în vedere Ordinul  MS/CNAS nr. 1.166/217/2022 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, vă informăm următoarele:

Medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani cu durată de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. Intervalul de referință pentru urmărirea numărului de zile de concediu medical este de 12 luni calendaristice de la prima zi de concediu medical.

Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani se eliberează persoanei asigurate care, cu acordul pacientului oncologic, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente, de către medicul specialist al pacientului oncologic.

Pacientul cu afecțiuni oncologice își poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament. Acordul pacientului se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15 la Norme pus la dispoziție de medicul specialist și se arhivează la fișa pacientului cu afecțiuni oncologice.

         Pentru persoanele asigurate care îndelinesc condițiie prevăzute de lege și însoțesc pacienții cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani la tratament/ intervenție chirurgicală în ţară, se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidență  persoana cu afecțiuni oncologice, o adeverință pentru însoțitor care servește la eliberarea concediului medical de către medicul specialist, indeferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență însoțitorul. Termenul maxim de eliberare a adeverinței este de 2 zile lucrătoare.

În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, beneficiarul concediului are obligația de a transmite de îndată o copie a certificatului de concediu medical la casa de asigurări care are în evidență pacientul cu afecțiuni oncologice, inclusiv prin mijloace de transmitere la distanță.”

În situaţia în care pacientul este însoţit la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate depune declaraţia sau de către cea cu care persoana asigurată are încheiat contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, după caz, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la durata maximă prevăzute de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a pacientului cu afecţiuni oncologice. Documentele prevăzute se transmit casei de asigurări de sănătate care eliberează certificatul de concediu medical de către persoana asigurată pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau, după caz, de către persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.