Vă comunicăm că au fost generate deconturile pentru pachetul minimal (PERSOANE NEASIGURATE) aferente lunii MAI 2024, în conformitate cu prevederile Ordinului 1857/441/2023.

Vă rugăm să transmiteți în SIUI facturile aferente.

În fișierul atașat se regăsesc datele necesare întocmirii facturii.

 

        Deconturi_medici_MAI_2024_NEASIGURAT