Vă comunicăm că au fost generate deconturile de regularizare trimestrială aferentă trimestrului  al IV-lea 2023, în conformitate cu prevederile Ordinului 1857/441/2023.
 
Vă rugăm să transmiteți în SIUI facturile aferente până miercuri 31.01.2024.
 
Deconturile de regularizare se importă din SIUI in mod similar cu deconturile lunare.
 
Se va bifa căsuţa din stânga ecranului „este factură de regularizare”.
 
Factura se întocmește cu valori per capita şi pe serviciu medical, conform decontului.          
 
În fișierul atașat se regăsesc datele necesare întocmirii facturii.