Vă comunicăm că au fost generate deconturile de regularizare trimestrială aferentă trimestrului  I 2023, în conformitate cu prevederile Ordinului 1068/627/2021 cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul 844/191/2023.

 

Vă rugăm să transmiteți în SIUI facturile aferente până miercuri 03.05.2023.

 

          Deconturile de regularizare se importă din SIUI in mod similar cu deconturile lunare.

 

          Se va bifa căsuţa din stânga ecranului „este factură de regularizare”.

 

          Factura se întocmește cu valori per capita şi pe serviciu medical, conform decontului.