Vă comunicăm că au fost generate deconturile de regularizare trimestrială aferentă trimestrului  I  2022

Vă rugăm să transmiteți în SIUI facturile aferente până joi 05.05.2022.

Deconturile de regularizare se importă din SIUI in mod similar cu deconturile lunare.

Se va bifa căsuţa din stânga ecranului „este factură de regularizare”.

Factura se întocmește cu valori per capita şi pe serviciu medical, conform decontului.