Conform modificărilor legislative cu privire la procesul de vaccinare în cabinetele de asistență medicală primară adoptate prin Ordinul ministrului sănătății, interimar și al președintelui CNAS nr. 1929/848/28.09.2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea  în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, prin raportare la contextul epidemiologic actual la nivel local, rugăm medicii de familie care mai doresc să încheie contracte pentru activitatea de vaccinare să completeze cererea conform modelului atașat și să o transmită la CAS Iași (click aici).
     Totodată, mulțumim medicilor de familie care participă la acest proces și adresăm rugămămintea de a asigura accesul populației către aceste servicii medicale, în special în localitățile unde nu sunt organizate alte centre de vaccinare.
      Detalii suplimentare se pot obține la adresa doamnei cons. sup. Tatiana Băltianu – e-mail tatiana.baltianu@cjasis.ro, tel. 0232 218630 – int. 564.