Referitor la colectarea datelor privind stimulentul de risc aferent Legii nr. 82/2020, vă aducem la cunoștință următoarele :

            CNAS a elaborat o procedură operațională pentru colectarea și transmiterea datelor electronice și a documentelor necesare aferente proiectului proiectului „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, cod MySMIS 152228.

            În vederea recuperării sumelor aferente stiumulentului de risc acordate în temeiul Legii nr. 82/2020, vă transmitem pe adresele dvs. de e-mail procedura însoțită de o serie de documente privind colectarea acestor date.

            Vă adresăm rugămintea ca acestea să fie comunicate către CAS Iași în formatul menționat în cadrul procedurii până la data de 08.07.2022. Documentele solicitate vor fi transmise pe adresa de e-mail mihaela.roman@cjasis.ro

            Menționăm faptul că netransmiterea documentelor în formatul solicitat și în termenul stipulat anterior impune retragerea sumelor aferente stimulentului de risc.

            Pentru detalii suplimentare, persoana de contact este dna Mihaela ROMAN, consilier CAS Iași, telefon 0332/110.119.