Având în vedere :

 

Facem următoarele precizări:

֎ începând cu ianuarie 2022, efectuarea activităţii de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2 se face de către medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară;

                    ֎ activitatea de testare prevăzută se realizează în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară sau în cadrul cabinetelor medicale din centrele de permanenţă, de către:

                    ֎ medicii de familie achiziţionează numai testele rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, care sunt cuprinse în lista aprobată de Comisia Europeană, afişată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, şi păstrează documentele care dovedesc achiziţionarea acestora, în vederea verificării de către structurile de control;

          ֎ pentru activitatea de testare realizată, validată ca serviciu prin raportarea informaţiilor privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 lei/persoană. Medicul de familie nu percepe sume suplimentare de la persoanele pentru care acordă serviciul de testare;

                    ֎ activitatea de testare se realizează în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în afara acestuia sau în cadrul programului de activitate din centrele de permanenţă.  

          ֎ beneficiarii activității de testare sunt:

          *) Persoane eligibile pentru testare sunt persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 care se încadrează în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, care se publică la adresa www.insp.gov.ro şi se actualizează periodic.

   ֎ Medicii de familie care realizează testarea în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară au obligaţia raportării rezultatelor în aplicaţia Corona Forms, imediat după efectuarea testării, nu mai târziu de ora 24,00 a zilei în care s-a acordat serviciul.

 

          În acest sens este foarte important!!!