În contextul dispozițiilor legislative prevăzute în HG nr. 489/24.05.2023 ce vin în completarea actului normativ similar privind programele naționale de sănătate, vă aducem la cunoștință următoarele modificări:

 

I. Cu aplicabilitate începând cu data de 01.06.2023:

 

 

1.În cadrul Programelor naționale de sănătate curative finanțate din bugetul FNUASS se implementează un nou program de sănătate, Programul național de endometrioză care va asigura tratamentul specific bolnavelor cu endometrioză și Subprogramul național de tratament al bolnavilor cu tulburare depresivă majoră în cadrul Programului național de sănătate mintală care are ca obiectiv asigurarea tratamentului specific pacienților cu afecțiunea respectivă.

2.Pentru paciențíi oncologici care îndeplinesc criteriile de eligibilitate la investigațiile PET – CT se facilitează accesul la această investigație prin eliminarea necesității aprobării comisiei de experți de la nivelul CNAS. Această investigație se va efectua în  baza confirmării de înregistrare a formularului specific în Platforma informatică din asigurările de sănătate( PIAS), în perioada de valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

 

I. Cu aplicabilitate începând cu data de 01.07.2023:

 

1.Se introduc noi reguli de prescriere a medicamentelor biosimilare, atât la inițierea tratamentului specific unei afecțiuni, cât și la continuarea acestuia, precum și obligația CAS Iași de a monitoriza semestrial prescrierea produselor biologice.

Se modifică termenul de decontare în cadrul programelor de sănătate curative.Sumele se vor deconta furnizorilor de servicii medicale în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii și nu de la data acordării vizei de ”bun de plată”, cum este în prezent, excepție făcând serviciile medicale pentru care decontarea se face în termen de 30 de zile de la data depunerii facturii.