Potrivit prevederilor art. 1, alin. (3) din H.G. nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022, “beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B din <LLNK 12008   720 23 351   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie  medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

            Astfel, modificarea legiuitorului prin H.G. nr. 1289/2021 a plafonului de compensare cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii beneficiari ai programului social al Guvernului, de la 1.299 lei la 1.429 lei/lună inclusiv, s-a realizat având în vedere creșterea cu 10% a valorii punctului de pensie de la data de 1 ianuarie 2022, care, potrivit prevederilor art. 86, alin. (2), lit.b)1 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, va fi de 1.586 lei.

            Totodată, prin OUG nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi pentru modificarea <LLNK 12020    43182 342   7 70>alin. (10) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, s-a reglementat acordarea în luna ianuarie a anului 2022 a unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii / casele de pensii sectoriale, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei (conform art. 1 al actului normativ), respectiv au valori cuprinse între 1.001-1.600 lei inclusiv (potrivit art. 2 al actului normativ).

            În acest sens, ajutorul financiar acordat pensionarilor în luna ianuarie 2022, conform OUG nr. 132/2021, nu reprezintă nici venit din pensie și nici venit din indemnizație socială, acesta suportându-se de la bugetul de stat. Astfel, ajutorul financiar nu va fi luat în calcul la stabilirea plafonului de 1.429 lei/lună inclusiv până la care pot fi eliberate prescripții medicale în cadrul programului social al Guvernului României.