Având în vedere calendarul de contractare, vă aducem la cunoștință lista dosarelor respinse în cadrul sesiunii de contractare din luna noiembrie 2023 <click aici> 

Termenul de transmitere a contestațiilor pentru toate domeniile de asistență medicală, este în data de 08.11.2023, iar soluționarea constestațiilor va fi afișată în data de 09.11.2023.

 

De asemenea, pentru furnizorii din asistența medicală dentară, servicii medicale spitalicești – spitalizare de zi și pentru furnizorii care au solicitat includerea în cadrul programelor naționale de sănătate curative publicăm lista dosarelor în așteptare <click aici>

 

Contractele de furnizare de servicii medicale se vor încheia după finalizarea tuturor etapelor conform actelor normative în vigoare specifice, în limita creditelor de angajament disponibile la nivelul CAS Iași, precum și în funcție de evoluția protestului organizat la nivelul CNAS și al caselor județene de asigurări de sănătate.