Având în vedere prevederile:

 

- Legii nr. 109/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
- Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1471/332/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

 

CAS Iași va încheia contracte privind punerea în aplicare a dispozițiilor art. 165, alin. (1^1) - (1^3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modificărilor aduse prin Legea nr. 109/2022.

Documentele necesare pentru încheierea contractelor: – click aici.