În vederea desfășurării optime a activităților de evaluare/contractare cu furnizorii de servicii medicale dentare aflați în contract cu CAS IS, raportat la prevederile legale stipulate la  art. 7, lit. f) din contractul încheiat conform cărora, furnizorii au obligația să notifice casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor, ținând cont de evoluția situației epidemiologice la nivelul județului Iași și de necesitatea limitării deplasărilor la sediul CAS IS, vă comunicăm următoarele:

 1. Cu privire la activitatea de contractare:
  1. Notificările furnizorilor privind modificările de personal se vor face prin adresă cu precizarea obiectului acțiunii și  prin completarea pe proprie răspundere a Anexei nr. 49 A  (medici) , Anexei 49 B (asistenți medicali), postate pe pagina CAS IS www.cjasis.ro, secțiunea Înformații pentru Furnizori/Instrucțiuni de conectare Filezilla.
  2. Notificările furnizorilor privind programul de activitate  al cabinetului se vor face prin completarea pe proprie răspundere a Anexei nr. 45, postată pe pagina CAS IS www.cjasis.ro, secțiunea Înformații pentru Furnizori/Instrucțiuni de conectare Filezilla.
  3. Notificările menționate la pct. 1, lit. a) și b) vor fi transmise în format .xls și pdf, semnate electronic la adresa de e-mail: raluca.soana@cjasis.ro sau pot fi depuse și direct la Registratura Generală a CAS IS.
  4. Contractele/actele adiționale de furnizare servicii medicale dentare vor fi  transmise de către CAS Iași către dumneavoastră pe platforma FILEZILLA, se vor semna electronic și se vor retransmite de către dumneavoastră pe aceeași platformă. Detalii privind procedura de transmitere le puteți accesa pe site-ul CAS Iași : www.cjasis.ro în secțiunea  Înformații pentru Furnizori/Instrucțiuni de conectare Filezilla. Pentru Informații suplimentare/verificare transmitere fișiere semnate vă adresați în scris la adresa de e-mail : raluca.soana@cjasis.ro  sau direct la consilierul cu atribuții de contractare - Raluca Șoană, tel. 0232-218630/561
 2. Cu privire la activitatea de evaluare:
  1. Cererile de evaluare însoțite de documentele menționate în opis se vor transmite semnate electronic la adresa raportare_stoma@cjasis.ro  sau direct la consilierul cu atribuții de evaluare,    Liliana Burlibașa, tel. 0232 – 218630/566 Detalii privind documnetele de evaluare le puteți accesa pe site-ul CAS Iași : www.cjasis.ro în secțiunea Procedura de Evaluare Furnizori
  2. Actualizarea documentelor care stau la baza evaluării furnizorilor de servicii medicale dentare se vor transmite conform procedurii menționate la pct.2 lit.a

 

              Vă mulțumim pentru colaborare!                    

              Conducerea CJAS Iași