Vă informăm că s-au întocmit acte adiționale de prelungire ale contractelor de furnizare de servicii medicale până la data de 31.03.2022 pentru furnizorii aflați în relație contractuală cu CAS Iași, cu excepția furnizorilor de medicamente și materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate curative în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru care au fost încheiate acte adiționale de prelungire ale contractelor până la data de 28.02.2022.

În acest sens, menționăm faptul că actele adiționale de prelungire sunt transmise prin platforma Filezilla și pot fi asumate și transmise prin utilizarea semnăturii electronice extinse, conform prevederilor legale în vigoare și vă solicităm să le semnați până la data de 31.12.2021.

Neasumarea actelor adiționale prin procedura comunicată atrage sancțiuni conform legii, respectiv imposibilitatea desfășurării activității în relație contractuală cu CAS Iași.