Vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit următoarelor acte normative:

 

      Contractele de furnizare de servicii medicale se prelungesc până la data de 31.03.2023, pentru furnizorii  aflați în relație contractuală cu CAS Iași la data de 30.12.2022.

        În acest sens, menționăm faptul că actele adiționale de prelungire au fost transmise prin platforma Filezilla / pe e-mail, după caz. Vă adresăm rugămintea de a semna actele adiționale până la data de 03.01.2023, prin utilizarea semnăturii electronice extinse, conform prevederilor legale în vigoare.

        Neasumarea prin semnătură a actului adițional în termenul solicitat, atrage după sine încetarea de drept a contractelor, conform legislației în vigoare.

       Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, în cadrul paginilor corespunzătoare domeniilor de asistență medicală, au fost afișate valorile de contract pentru perioada ianuarie-februarie 2023.