Având în vedere adresa CNAS nr. P3719/26.04.2023vă aducem la cunoștință că în luna MAI 2023 serviciile medicale aferente lunii APRILIE 2023vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 3. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 4. Asistență medicala primara (MF)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 3. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 4. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

 

 1. Dispozitive medicale (DISP)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)
 2. Programe naționale de sănătate (PNS)
 3. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

ATENTIE!!! După data de final a perioadei de raportare calendarul se inchide.

 

                                                                                                                                    CONDUCEREA CAS IAȘI