Având în vedere prevederile H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a participa la o ședință de lucru privind derularea relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate, ce va avea loc la sediul CAS Iași, conform următorului calendar:

 

 

Nr.crt.

Tipuri de furnizori de servicii medicale

Data întâlnirii

Ora

1

Furnizori de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice

15.03.2023

11:00

2

Furnizori de servicii de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu

16.03.2023

10:00

 

3

Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare medicală şi medicină fizică şi de reabilitare

16.03.2023

10:30

 

4

Furnizori de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

16.03.2023

11:00