Având în vedere adresa CNAS nr. P 170/22.02.2023  vă aducem la cunoștință că în luna MARTIE  2023 serviciile medicale aferente lunii FEBRUARIE  2023  vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 2. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 3. Asistență medicala primara (MF)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)
 2. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)

 

1. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)
 3. Programe naționale de sănătate (PNS)
 4. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

 1. Dispozitive medicale (DISP)

Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)