Vă aducem la cunoștință faptul că, în cadrul ședinței de Guvern din data de 28.12.2022, a fost aprobat proiectul de hotărâre de Guvern privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari, precum și pentru prelungirea unui termen, act normativ ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României.

     Potrivit prevederilor art. 1, alin. (3) din H.G. nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, astfel cum acestea au fost modificate prin proiectul de act normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2023 beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie  medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

       Menționăm faptul că, modificarea prin proiectul de act normativ a plafonului de compensare cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii beneficiari ai programului social al Guvernului, de la 1.429 lei la 1.608 lei/lună inclusiv, s-a realizat având în vedere creșterea cu 12,5% a valorii punctului de pensie de la data de 1 ianuarie 2023 care va fi de 1.785 lei, conform prevederilor art. 86, alin. (2), lit.b2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare.

    Totodată, prin OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a reglementat acordarea în anul 2023 a unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii / casele de pensii sectoriale, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei.

        Ajutorul financiar se plătește din oficiu, în două tranșe, în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 202, prin casele teritoriale de pensii / casele de pensii sectoriale și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

       Facem mențiunea că, potrivit art. XV, alin. (1) din același act normativ, ajutorul financiar prevăzut la art. X nu se ia în calcul la stabilirea plafonului prevăzut prin H.G. nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor.