Având în vedere adresa CNAS nr. P 9872/21.11.2022  vă aducem la cunoștință că în luna IANUARIE  2023 serviciile medicale aferente lunii DECEMBRIE  2022 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 1. Asistență medicala primara (MF)

 

 1. Programe naționale de sănătate (PNS)
 2. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 2. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 3. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 3. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)

 

Dispozitive medicale (DISP)