Având în vedere adresa CNAS nr. P 9069/21.11.2022 vă aducem la cunoștință că în luna DECEMBRIE 2022 serviciile medicale aferente lunii NOIEMBRIE 2022 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 3. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 4. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 5. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

 

 1. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 2. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)
 3. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 1. Asistență medicala primara (MF)
 2. Dispozitive medicale (DISP)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Programe naționale de sănătate (PNS) + Hemodializa si dializa peritoneala