În contextul multiplelor sesizări privind nerespectarea normelor legislative cu privire la situațiile în care se solicită bilete de trimitere reiterăm situațiile în care asigurații se pot prezenta fără bilet de trimitere în ambulatoriu clinic și unitățile sanitare cu paturi:

 

A.  Afecțiuni care permit prezentarea la medical specialist fără bilet de trimitere:

1. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă
2. Malformaţii congenitale şi boli genetice
3. Boala cronică de rinichi – faza predializă
4. Insuficienţă cardiacă clasa III – IV NYHA
5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă
6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)
7. Aplazia medulară
8. Anemii hemolitice endo şi exo-eritrocitare
9. Trombocitemia hemoragică
10. Histiocitozele
11. Telangectazia hemoragică ereditară
12. Purpura trombopenică idiopatică
13. Trombocitopatii
14. Purpura trombotică trombocitopenică
15. Boala von Willebrand
16. Coagulopatiile ereditare
17. Boala Wilson
18. Malaria
19. Tuberculoza
20. Boala Addison
21. Diabet insipid
22. Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute, autism, ADHD, boli psihice la copii)
23. Miastenia gravis
24. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian
25. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare
26. Risc obstetrical crescut la gravide
27. Astm bronşic
28. Glaucom
29. Statuspost AVC
30. Ulcer peptic gastroduodenal
31. Boala celiacă la copil
32. Boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn şi colita ulceroasă)
33. Sindromul Schwachmann
34. Hepatita cronică de etiologie virală B, C şi D şi ciroza hepatică în tratament cu imuno-modulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici
35. Boala Hirschprung
36. Bolile nutriţionale la copii (rahitism carenţial comun, malnutriţia protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carenţiale până la normalizare hematologică şi biochimică) supraponderea şi obezitatea pediatrică
37. Bronşiectazia şi complicaţiile pulmonare supurative
38. Scleroza multiplă
39. Demenţe degenerative, vasculare, mixte
40. Starea posttransplant
41. Insuficienţa renală cronică – faza de dializă
42. Bolile rare (hemofilia şi talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonară, epidermoliza buloasă, scleroza laterală amiotrofică, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfectă, boala Fabry, boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară, fenilcetonuria sau deficit de tetrahidrobiopterina-BH4, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive, purpura trombocitopenică cronică la adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, scleroza tuberoasă)
43. Afecţiuni oncologice şi oncohematologice
44. Diabetul zaharat cu sau fără complicaţii
45. Boala Gaucher
46. Boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism
47. Degenerescenta maculară legată de vârstă (DMLV)
48. Boala Cushing
49. Paraliziile cerebrale infantile
50. Epilepsia
51. Boala Parkinson
52. Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever
53. Afecţiuni ale copilului 0 – 1 an
54. Anomalii de mişcare binoculară (strabism, forii) copii 0 – 18 ani
55. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare copii 0 – 18 ani
56. Afecţiuni ale aparatului lacrimal (1 – 3 ani)
57. Infarctul intestinal operat
58. Arteriopatii periferice operate
59. Insuficienţă respiratorie cronică severă

 

B. cazul urgenţelor medico-chirurgicale

C. Pentru servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei

D. Pentru servicii de planificare familială

E. În cazul consultațiilor pentru afecțiuni cronice acordate la distanță prin orice mijloace de comunicare

F. În cazul bolilor cu potenţial endemoepidemic ce necesită izolare/pentru depistarea și tratarea bolilor cu potenţial endemoepidemic

 

G. Alte situații:

a. direct, fără alt bilet de trimitere, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului când asiguratul se prezintă la medicul de specialitate la solicitarea acestuia:

b. în situația în care asigurațíi au diagnostic deja confirmat la externarea din spital și se prezintă la medicul de specialitate pentru: urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării; efectuarea unor manevre terapeutice; examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică; recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

c. direct, fără alt bilet de trimitere, pentru pentru a doua, a treia şi a patra consultaţie în cadrul unui trimestru când asiguratul se prezintă la medicul de specialitate la solicitarea medicului:

 

Subliniem faptul că aceste măsuri legislative sunt menite să creeze asiguraților ce se încadrează în aceste situații accesul mai rapid la servicii medicale din domeniul asistenței medicale de specialitate dar și pentru degrevarea medicilor de familie de activități suplimentare / birocratice.

Totodată, semnalăm o practică incorectă sesizată de pacienți  cu privire la situațiile  în care acestora nu li se eliberează prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu sau concedii medicale și sunt direcționați în mod greșit către medicul de familie, la externarea din unitățile sanitare cu paturi sau în urma consultațiilor din ambulatoriile de specialitate.

Aducem în atenția furnizorilor de servicii medicale faptul că pentru nerespectarea obligației privind eliberarea prescripției medicale ce decurge din contractul încheiat de furnizorii de servicii medicale cu CAS Iași este prevăzută sancțiunea de reținere a sumei de 200 lei pentru fiecare caz externat.

În acest sens solicităm furnizorilor de servicii medicale să depună toate diligențele necesare pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare astfel încât asigurații să poată beneficia de toate drepturile ce li se cuvin în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 

BIROUL de PRESĂ