Având în vedere adresa CNAS nr. P 5566/19.07.2022 vă aducem la cunoștință că în luna AUGUST  2022 serviciile medicale aferente lunii IULIE 2022 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 2. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 3. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 4. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)
 5. Asistență medicala primara (MF)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 3. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. Dispozitive medicale (DISP)
 2.  Programe naționale de sănătate (PNS) + Hemodializa si dializa peritoneala

 

                                                                                                                                    CONDUCEREA CAS IAȘI