Sesiune de contractare pentru FURNIZORI NOI care asigură continuitatea asistenței medicale primare

prin centrele de permanență

 

Având în vedere:

i.          H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022;

ii.          Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 cu modificările și completările ulterioare;

iii.          Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

iv.          Ordinul nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

 

Casa de Asigurări de Sănătate Iași organizează sesiune de contractare în perioada 14-18 iulie 2022, pentru Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanenţă

 

Calendarul desfășurării sesiunii de contractare este următorul:

·        Primirea şi înregistrarea cererilor  de contractare și a documentațiilor aferente - 14.07.2022 – 15.07.2022;

·        Verificarea dosarelor  de contractare – 18.07.2022;

·        Afişarea listei dosarelor respinse la contractare – 18.07.2022;

·        Primirea și înregistrarea contestațiilor - 18.07.2022-19.07.2022;

·        Soluţionarea  şi afişarea rezultatului contestaţiilor - 19.07..2022;

·        Afişarea pe site-ul CAS Iaşi a furnizorilor eligibili - 19.07.2022

 

Documentele necesare încheierii contractelor   <click aici>