Având în vedere adresa CNAS nr. P 4967/28.06.2022  vă aducem la cunoștință că în luna IULIE 2022 serviciile medicale aferente lunii IUNIE 2022 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 2. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 3. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 4. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)
 5. Asistență medicala primara (MF)

 

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)
 2. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

 

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)

 

 1. Programe naționale de sănătate (PNS)
 2. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală
 3. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)
 2. Dispozitive medicale (DISP)