1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice,
 2. Programe naționale de sănătate,
 3. Servicii de hemodializa si dializa peritoneala,
 4. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală,
 5. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice,
 6. Dispozitive medicale,

   

            Având în vedere adresa CNAS nr. P 10570/23.11.2021 vă aducem la cunoștință că în luna DECEMBRIE  2021 serviciile medicale aferente lunii NOIEMBRIE 2021 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Asistență medicala primara (MF)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 1. Programe naționale de sănătate (PNS)
 2. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 2. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 3. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 4. Dispozitive medicale (DISP)
 5. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 6. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

 

Pentru ceilalți furnizori termenele de raportare rămân nemodificate.

CONDUCEREA CAS IAȘI