ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE:

            Având în vedere adresa CNAS nr. P6572/28.07.2023vă aducem la cunoștință că în luna AUGUST2023 serviciile medicale aferente lunii IULIE2023, calendarul de raportareîn SIUI a fost prelungitdupă cum urmează:

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 2. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 3. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)

 

 1. Programe naționale de sănătate (PNS)
 2. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

 

 1. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 2. Dispozitive medicale (DISP)
 3. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 4. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)
 5. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

ATENTIE!!! După data de final a perioadei de raportare calendarul se inchide.

                                                                                                                                    CONDUCEREA CAS IAȘI