Vă aducem la cunoștință faptul că, în Monitorul Oficial nr. 605/28.06.2024 și în Monitorul Oficial nr. 606/28.06.2024, au fost publicate următoarele acte normative:

- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 3688/777/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 3689/778/2024 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

            Având în vedere cele menționate anterior, precizăm faptul că, până la tipărirea formularelor de bilet de trimitere care să includă modificările legislative și achiziționarea acestora de către furnizorii de servicii medicale, se utilizează biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletele de internare — formulare cu regim special, în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a actelor normative menționate anterior, până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 inclusiv. În acest sens, vă rugăm să întreprindeți toate măsurile pentru a asigura accesul pacienților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, cu respectarea drepturilor acestora.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

 

Ordinul nr. 3688_777_2024 

Ordinul nr. 3689_778_2024