ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE:

            Având în vedere adresa CNAS nr. DG 3703/29.05.2024vă aducem la cunoștință că în luna IUNIE 2024serviciile medicale aferente lunii MAI 2024vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

 1. Asistență medicala primara (MF)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)

 

 1. Dispozitive medicaledestinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu (DISP)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. Programe naționale de sănătate (PNS)
 2. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

 1. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 2. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 3. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)
 4. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 5. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

 

ATENTIE!!! După data de final a perioadei de raportare calendarul se inchide.

                                                                                                                                    CONDUCEREA CAS IAȘI