Având în vedere adresa CNAS nr. DG 3703/23.05.2024  vă aducem la cunoștință că în luna IUNIE 2024  serviciile medicale aferente lunii MAI 2024  vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

 1. Asistență medicala primara (MF)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)

 

 1. Dispozitive medicaledestinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu (DISP)
 2. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 3. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 4. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)
 5. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 6. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

 

 

 1. Programe naționale de sănătate (PNS)
 2. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

 

ATENTIE!!! După data de final a perioadei de raportare calendarul se inchide.