Revenire la Circulara DG 2058/18.03.2024

Vă aducem la cunoștință că pentru raportarea serviciilor aferente lunii MARTIE 2024, conform referatuluiDGTI741/22.03.2024, precum si prevederile legislatiei referitoare la sistemul national privind factura electronica, care atrage constrângeri de natura financiar-contabilă, în ceea ce privește data limită de transmitere a facturii pentru serviciile FARM, PNS, DISP, calendarele de raportare vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 1. Asistență medicala primara (MF)
 2. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 3. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)

 

 1. Programe naționale de sănătate (PNS)
 2. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală
 3. Dispozitive medicaledestinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu (DISP)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 3. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

 

 1. MF, CLIN, FARM, SPT, PNS, RECA, RECS, HC, AMB, STOM, PARA, DISP

 

ATENTIE!!! După data de final a perioadei de raportare calendarul se inchide.

 

                                                                                                                                    CONDUCEREA CAS IAȘI