ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE:

            Având în vedere adresa CNAS nr. DG 741/18.03.2024vă aducem la cunoștință că în luna APRILIE 2024serviciile medicale aferente lunii MARTIE  2024vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 1. Asistență medicala primara (MF)
 2. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 3. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 3. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 4. Dispozitive medicaledestinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu (DISP)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Programe naționale de sănătate (PNS)
 3. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. MF, CLIN, FARM, SPT, PNS, RECA, RECS, HC, AMB, STOM, PARA, DISP

 

ATENTIE!!! După data de final a perioadei de raportare calendarul se inchide.

 

                                                                                                                                    CONDUCEREA CAS IAȘI