Având în vedere adresa CNAS nr. DG 116/09.01.2024  vă aducem la cunoștință că în luna FEBRUARIE  2024  serviciile medicale aferente lunii IANUARIE 2024  vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 1. Asistență medicala primara (MF)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Programe naționale de sănătate (PNS)
 3. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 2. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 3. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 4. Dispozitive medicale (DISP)
 5. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 6. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

 

ATENTIE!!! După data de final a perioadei de raportare calendarul se inchide.