ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE:

            Având în vedere adresa CNAS nr. DG 5584/16.11.2023  vă aducem la cunoștință că în luna DECEMBRIE  2023  serviciile medicale aferente lunii NOIEMBRIE  2023  vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 1. Asistență medicala primara (MF)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 3. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 4. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 5. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 6. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)
 2. Programe naționale de sănătate (PNS)
 3. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. Dispozitive medicale (DISP)

 

 

ATENTIE!!! După data de final a perioadei de raportare calendarul se inchide.