Având în vedere adresa CNAS nr. 5054/31.10.2023vă aducem la cunoștință că în luna NOIEMBRIE  2023serviciile medicale aferente lunii OCTOMBRIE 2023vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 1. Asistență medicala primara (MF)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)
 2. Programe naționale de sănătate (PNS)
 3. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 2. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 3. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 4. Dispozitive medicale (DISP)
 5. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 6. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

 

 

ATENTIE!!! După data de final a perioadei de raportare calendarul se inchide.