Având în vedere adresa CNAS nr. DG 3309/29.08.2023  vă aducem la cunoștință că în luna SEPTEMBRIE  2023 serviciile medicale aferente lunii AUGUST 2023  vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 1. Asistență medicala primara (MF)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 3. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 4. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 5. Dispozitive medicale (DISP)
 6. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 7. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)
 8. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)
 2. Programe naționale de sănătate (PNS)
 3. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

ATENTIE!!! După data de final a perioadei de raportare calendarul se inchide.

 

                                                                                                                                    CONDUCEREA CAS IAȘI