Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 774/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit prevederilor art. 27 din actul normativ menționat, CAS Iași va încheia contracte distincte cu centrele de permanență.

            Documentele necesare pentru încheierea contractelor – click aici

            De asemenea, precizăm că documentele vor fi transmise până la data de 20.04.2023, pe platforma electronică Filezilla, asumate prin semnătură electronică extinsă/calificată, conform opis-ului (documentele de la punctul 1 și 8 se transmit obligatoriu, iar documentele prevăzute la punctele 2-7 se vor transmite la nivelul CAS Iași DOAR dacă sunt modificate / actualizate).

             În ceea ce privește absolvirea cursului de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază, aveți obligația de a vă înscrie, conform demersurilor efectuate de către DSP Iași în parteneriat cu Colegiul Medicilor Iași și OAMGMAM – filiala Iași. În caz contrar, contractele de asigurare a continuității în asistența medicală primară prin centrele de permanență vor fi suspendate.