Cu ocazia celebrării a 25 de ani de la înființarea Casei de Asigurări de Sănătate Iași avem privilegiul de a exprima respectul profund și înalta considerație pentru contribuția colaboratorilor noștri în relația cu instituția noastră.

 

Acest sfert de secol a fost reprezentat cu succes în numeroase activități complexe și de mare anvergură, atât la nivel local, cât și la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Această aniversare marchează un moment important în  existența, în evoluția, dar  și construcția unui  sistem de asigurări sociale de sănătate cât mai performant, eficient și transparent, fiind o dovadă importantă a colaborării echipei noastre cu partenerii noștri în scopul asigurării accesibilității asiguraților în toate domeniile de asistență medicală, cât și pentru protejarea lor față de eventualele costurile tratamentelor  în caz de îmbolnăvire.

Dorim să le mulțumim tuturor pentru eforturile depuse în acest proces de construire și dezvoltare a sistemului de asigurări sociale de sănătate și pentru înțelegerea arătată față de dificultățile întâmpinate.

 

Ne dorim ca această aniversare să fie un drum deschis pentru finalizarea tuturor proiectelor propuse în domeniul nostru de activitate, cât pentru promovarea unor noi inițiative, în slujba interesului public, a asiguratului şi implicit pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor.