Casa de Asigurări de Sănătate Iași organizează concurs de recrutare în data de 03.04.2024 pentru 3 funcții publice de execuție vacante din cadrul instituţiei: un post de consilier achiziții grad profesional superior, un post de consilier grad profesional principal in cadrul Compartimentului de Acorduri/formulare europene și un post de consilier juridic grad profesional principal în cadrul Biroului Juridic, Contencios Administrativ, Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal.

 

Elementele de noutate introduse în legislație conform OUG nr.121/2023 sunt:

1. posibilitatea transmiterii în orice mod a dosarului de concurs: personal, prin intermediul unui serviciu de curierat sau electronic, cu respectarea datei de 20.03.2024 (ultima zi de depunere a dosarelor); documentele se depun în copie, cu obligația prezentării originalelor secretarului comisiei de concurs, cel târziu la data susținerii probei interviului;

2. necesitatea prezentării unui aviz psihologic  eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

3. elementele de tematică din bibliografia privind  Constituția României, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare se stabilesc de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

4. subiectele de concurs sunt încărcate și extrase în dimineața organizării probei scrise, prin intermediul platfomei electronice puse la dispoziție de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

 

De menţionat este faptul că în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Iași în mod constant se suplimentează atribuțiile personalului angajat, prin raportare la modificările legale succesive și dinamice în domeniul asigurărilor sociale de sănătate .

Relaţii suplimentare privind tipul funcţiilor publice de execuție, condiţiile de participare, actele necesare înscrierii, atribuţiile prevăzute în fişa postului, perioada de depunere a dosarelor de concurs se pot obține de la secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului BJR – structura Resurse Umane, respectiv la numărul de telefon 0232/ 218630, interior 512.