ANUNȚ – Platforma informatica PIAS

 

  Avand în vedere faptul că începand cu data de 08.11.2023 au fost constatate întreruperi în funcționarea Platformei informatice din asigurările de sănătate, anunțate pe site-ul CNAS, pentru a asigura raportarea serviciilor din perioada 01.01.2024-31.01.2024, a fost  elaborat un ordin pentru perioada 01.01.2024-31.01.2024 pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate off-line și a procedurii de validare a acestora.

 

   Incepând cu data de 1 februarie 2024 și pană la data repunerii in functiune a PIAS se va emite un ordin distinct al presedintelui CNAS.

 

    Ordin nr. 149/2024